Too many work units

KenW
KenW
Joined: 8 Oct 10
Posts: 16
Credit: 2,020,803
RAC: 0
Topic 197165

Just put a new machine on line. I got a really big amount of work units. 3 times the amount I get on a similar computer. Used same preferences as my other computer.

Any way to fix this ?

Ken

archae86
archae86
Joined: 6 Dec 05
Posts: 3,145
Credit: 7,058,894,931
RAC: 1,593,831

Too many work units

In the Computing preferences for the venue (location) which applies to that computer, lower the queue settings. (the sum of "Computer is connected to the Internet about every" and "Maintain enough work for an additional"

Maximilian Mieth
Maximilian Mieth
Joined: 4 Oct 12
Posts: 128
Credit: 9,903,722
RAC: 823

It could be that BOINC

It could be that BOINC overestimated the crunching speed of your computer. If you have not done any changes to the preferences BOINC will for sure sort that out after some time.

KenW
KenW
Joined: 8 Oct 10
Posts: 16
Credit: 2,020,803
RAC: 0

I will look for the que

I will look for the que setting again. Both machines are 3.5 gig Intel cpu's and run on a ram disk.

The que was blank. No wonder I missed it. Set for 2 days for now. I only run E@H for 2-3 hours a day,

Ken

Walter_v_c
Walter_v_c
Joined: 21 Nov 09
Posts: 2
Credit: 952,953
RAC: 0

Vrienden ik ga er mee stoppen

Vrienden ik ga er mee stoppen na de eerste da al! De reden...verloren tijd.
Waarom 47,245 % berekeningsfout
0.002 % bereke...
En ga zo maar door, echt zinloos.
Sorry dat het in het Nederlands is mijn Engels is te beperkt.
Ik zal hier nog wel eens komen kijken voor een eventuele oplossing.
Groetjes
Walter

Jord
Joined: 26 Jan 05
Posts: 2,952
Credit: 5,779,100
RAC: 0

Jouw BOINC heeft geen enkel

Jouw BOINC heeft geen enkel fout resultaat geupload en gerapporteerd. Zonder die twee handelingen, zal er dus ook niemand hulp aan kunnen bieden, daar we het nu gewoon niet weten.

En lichtelijk irriterend, maar het al opgeven zonder ook maar om hulp te vragen, is dat nieuw in België?

Walter_v_c
Walter_v_c
Joined: 21 Nov 09
Posts: 2
Credit: 952,953
RAC: 0

Ach ik was wat teleurgesteld

Ach ik was wat teleurgesteld omdat HCT@home wel als een trein loopt maar geen nieuwe jobs geeft, Einstein@home loopt nog hoor weliswaar langzaam.
Groetjes
Walter

Xandro BA
Xandro BA
Joined: 23 Jul 13
Posts: 49
Credit: 4,522,731
RAC: 0

RE: RE: Vrienden ik ga er

Quote:

Quote:
Vrienden ik ga er mee stoppen na de eerste da al! De reden...verloren tijd.

Nou, je hebt recent wel werk gedaan. Een hoop kan in de Boinc instellingen en Einstein instellingen geregeld worden. Iets lagere instellingen en geen/minder fouten. Je kunt zo te zien ook GPU werk draaien. Gaan je punten wat harder omhoog. Kwam er na 3 maanden pas achter dat de grafische kaart ook gebruikt kon worden. Credit schoot omhoog!

Vertaling van bovenstaande/Translation of the above: Well, you did work. Much can be arranged with the Boinc and Einstein settings. Settings a bit lower and no/less errors. Apparently you can also run GPU work. Then your credit will go up quicker. Took me 3 months to discover i could use the graphics card. My credit skyrocketed.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.