WARNING: This website is obsolete! Please follow this link to get to the new Einstein@Home website!

La recerca de Ràdio Púlsars per Einstein@Home a Arecibo: Tema 4

Translations
English
Deutsch
Català
Español

Que hi ha de nou en el nou mètode de recerca?

[anterior] [inici] [següent]
 

Les recerques de ràdio púlsars binaris s'han anomenat fins ara "cerques d'acceleració" o "cerques de banda lateral". En el primer els variables temps de retard obtinguts utilitzant una aproximació de l'òrbita binària només son vàlids si el temps d'observació és molt menor que el període orbital del sistema binari. El segon cas és eficaç només quan poden observar-se moltes òrbites binàries durant el temps d'observació. Hi ha una bretxa entre aquests mètodes en la que ambdos experimenten una gran pèrdua de la sensibilitat. La nostra recerca està utilitzant conjunts de dades que abasta 5 minuts de l'observació. Per tant, la recerca de acceleració es significativament menys sensible per a períodes orbitals inferiors a 50 minuts. La recerca de banda lateral perd sensibilitat per a períodes orbitals de més de 3 minuts

El nou mètode de recerca tancarà la bretxa resultant i pot corregir períodes binaris fins un mínim de 11 minuts, el que significa que podrem "veure" fins a la meitat d'una òrbita d'aquests tipus de systemes binaris (amb les seves grans variacions en l'efecte Doppler). Les imatges a la dreta il·lustren el progrés assolit mitjançant aquest mètode.

Sumulació Interactiva d'un Púlsar Binari

Explori l'efecte Doppler en un sistema de púlsar binari descàrregant el programari de visualització 3D de "Pulsating Science". Genereu, visualitzeu i modifiqueu sistemes binaris de púlsars i les seves pulsacions de ràdio. La imatge inferior de la dreta mostra una captura de pantalla d'aquesta simulació interactiva.

Premi l'accés que correspongui al seu sistema per iniciar la descàrrega del programari (son necessaris controladors gràfics 3D):

Recerca d'acceleració convencional
Recerca d'acceleració en una simulació d'un conjunt de dades de 5 minuts en un pulsar amb una órbita de 11 minuts. Les feltxes marquen els harmònics del senyal del púlsar. La detecció es poc significativa.
Crèdit: AEI Hannover
 
Recerca d'acceleració avançada
El nostre nou sistema de recerca sobre el mateix bloc de dades. Es poden veure vuit harmónics destanc per sobre del sroll. Aquesta és una detecció altament significativa.
Crèdit: AEI Hannover
 
Simulació d'un Púlsar Binari
Aquesta és una captura de pantalla de la simulació interactiva del púlsar binari de "Pulsating Science". Podeu descarregar-lo en els accessos de l'esquerra.
Crèdit:AEI Hannover
 

Darrera actualització el 19 de Decembre del 2009

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grants PHY-1104902, PHY-1104617 and PHY-1105572 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2022 Einstein@Home