WARNING: This website is obsolete! Please follow this link to get to the new Einstein@Home website!

La recerca de Ràdio Púlsars per Einstein@Home a Arecibo: Tema 1

log in
Translations
English
Deutsch
Català
Español

Que es un ràdio púlsar?

[inici] [següent]
 

Quan una estrella massiva consumeix tot el seu combustible nuclear en la producció d'energia, es col·lapsa degut al seu propi pes. El nucli de l'estrella es comprimeix tant que el protons i electrons es combinen per convertir-se ne neutrons. L'objecte resultant s'anomena estrella de neutrons. (Si l'estrella de neutrons pesa mes de dues o tres masses solars, es col·lapsa més i forma un forat negre.)

Els ràdio púlsars son estrelles de neutrons amb un camp magnètic immens. Aquestes giren i acceleren els electrons del seu veïnatge fins quasi la velocitat del llum. Aquests electrons emeten llum polaritzada (anomenada radiació coherent de curvatura) en un estret con. Quan aquest con passa per damunt de la línia de visió de la Terra, veiem l'emissió de radio brillar regularment, com un far. Alguns ràdio púlsars també es veuen en llum visible, X- i raigs gamma.

Fins ara, els púlsars han estat el mitjà principal d'observació de les estrelles de neutrons. Fins ara es coneixen unes 1800. Només una petita fracció del púlsars estan en sistemes binaris on les seves masses es poden calcular. Els exemples coneguts no son suficients per a determinar amb seguretat la massa màxima, la qual ens proporcionaria una idea més detallada de la física d'aquestes formes de matèria extremadament densa.

Tots els Púlsars en un Catàleg

Visiteu el catàleg en línia de púlsars ATNF que conté la informació més recent dels 1800 púlsars coneguts.

Tall d'una estrella de neutrons
Sota una crosta sòlida s'amaga un líquid interior fet de neutrons i altres partícules elementals. (1 milla es aproximadament 1.6 kilòmetres)
Crèdit: NASA
 
animació d'un ràdio púlsar
Quan un dels cons de radiació passa per la línia de visió (panell superior), veiem el púlsar il·luminar-se en la banda de ràdio — la seva corba d'intensitat te un pic destacat (panell inferior).
Crèdit: Michael Kramer
 

Darrera actualització el 19 de Decembre del 2009Home · Your account · Message boards

This material is based upon work supported by the National Science Foundation (NSF) under Grants PHY-1104902, PHY-1104617 and PHY-1105572 and by the Max Planck Gesellschaft (MPG). Any opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed in this material are those of the investigators and do not necessarily reflect the views of the NSF or the MPG.

Copyright © 2017 Bruce Allen