USS Phoenix

  • Total credit: 16,191,520
  • Recent average credit: 0.10
  • Country: Poland
  • Type:
  • Founder: mr homn
  • New members in last day:
  • Total members: 14
  • Active members: 0
  • Members with credit: 11

Description

USS Phoenix jest wieloprojektowym zespołem obliczeń rozproszonych, skupionym na projektach z dziedziny astronomii, astrofizyki i kryptografii. Zespół powstał podczas dyskusji na forum USS Phoenix i czerpie z idei Gene'a Roddenberrego. Wspieramy projekty niszowe i w fazie beta (np. Albert, Seti@home Beta, Test4Theory) wspomagając ludzki potencjał do odkryć i wynalazczości. Jeżeli chcesz liczyć w USS Phoenix w projektach, niewymienionych poniżej pisz do mr homn, założyciela naszych zespołów. Każdy jest mile widziany. Miłego liczenia.

USS Phoenix is multi project distributed computing team, focused on projects in astronomy, astrophysics, and cryptography. Team was formed during discussions on USS Phoenix Forum and draws from ​​Gene Roddenberrego ideas. We support projects in beta stage (eg, Albert, Seti@Home Beta, Test4Theory) supporting the human potential for discoveries and inventions. If you want to crunch for the USS Phoenix in the projects unlisted below, write to mr homn, the founder of our teams. Everyone is welcome. Happy crunchin'.

STARTREK.PL
USS Phoenix Stats

Keywords: Polska, Poland, Star trek, Startrek, Phoenix, USS Phoenix, Astronomia, Astrofizyka, Fizyka, Physics, Astronomy, Kryptografia, Cryptography, startrek.pl.

Search teams